I BÅSTAD HAMN

Nära kajkanten

I skrifter
från gamla Grekland
skrev diktaren,
tänkaren och
vetenskapsmannen
Simonides
Född år 556 f.kr
om glass eller
så kallade snödrycker.

Alexander den store
lät sina soldater
äta glass för att de skulle
hålla sig friska.
Honung och fruksaft
blandades i mjölk
som man sedan frös ner i snön.