I BÅSTAD HAMN

Nära kajkanten.

I Sverige
serverades glass för
första gången vid Gustav den III:s hov
I kokbok har
Kajsa Warg beskrivit glass
i mitten av 1700-talet